+31618859550 info@naisycare.nl
Selecteer een pagina

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld door Naisy Care, maar Naisy Care is niet aansprakelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan. De informatie op deze website kan op elk moment en zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Naisy Care is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging(en) van deze website.

Naisy Care aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Naisy Care aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. NAISY CARE is niet aansprakelijk voor enige directe en / of indirecte schade van welke aard dan ook.

Hoewel Naisy Care alles in het werk zal stellen om misbruik te voorkomen, is Naisy Care niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Verwijzingen naar websites die niet door Naisy Care worden onderhouden, worden alleen als informatie voor gebruikers gebruikt. Hoewel Naisy Care uiterst zorgvuldig is met betrekking tot websites waarnaar wordt verwezen, is NAISY CARE niet aansprakelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Naisy Care worden onderhouden wordt dan ook afgewezen.

Naisy Care, respectievelijk de rechthebbende / houder, behoudt alle rechten met betrekking tot de informatie op deze website, inclusief, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om informatie door te geven, te dupliceren of te verspreiden/distribueren zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Naisy Care.

Door deze website te bekijken / gebruiken of door de informatie op deze website te gebruiken, stemt de gebruiker in met de bovengenoemde voorwaarden en beperkingen.

Share This